ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ

Κοινοπραξία ANASTILOTIKI / A.T.E – ΓΕΤΕΜ.

Έργο υδραυλικό 80 χλμ αγωγός από το διυλιστήριο του φράγματος στο διυλιστήριο Ριγανόκαμπου – Και από το διυλιστήριο στο Γομοστό.