Μείλιχος Ποταμός – Πάτρα

Καθαρισμός ποταμού Μείλιχου – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος