Διάνοιξη Κανακάρη

Κοινοπραξία ANASTILOTIKI – ERGODINAMIKH A.T.E

Ένα μεγάλο έργο – ανάσα για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Πάτρας, η διάνοιξη της οδού Κανακάρη. Ένα αρκετά απαιτητικό έργο, λόγω του ότι το υψόμετρο του οδοστρώματος ήταν πολύ χαμηλότερο από την στάθμη του φυσικού εδάφους. Υπήρξαν πολλά τεχνικά ζητήματα στον τομέα των χωματουργικών, τα οποία αντιμετωπίστηκαν βάση των προδιαγραφών της μελέτης του έργου και υλοποιήθηκαν εντός χρονοδιαγράμματος.

Videos