35 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Υπηρεσίες

Έργα Οδοποιίας
Διεκπεραιώνουμε έργα οδοποιίας, ασφαλτοστρώσεις παντός τύπου και διαμορφώσεις χώρων, όπως δρόμους, πλατείες, αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα), χώρους στάθμευσης (parking) κ.α.
Κατεδαφίσεις / Καθαιρέσεις
Πραγματοποιούμε πάσης φύσεως κατεδαφίσεις (αποξήλωση και μεταφορά εγκαταστάσεων, καθαιρέσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, κατεδαφίσεις κτισμάτων κ.α.), πάντα σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς ασφαλείας.
Μεταφορά Μπάζων

Αναλαμβάνουμε τη συλλογή και μεταφορά μπάζων, έχοντας στη διάθεσή μας όλη την απαιτούμενη υποδομή σε μηχανήματα και τεχνικό εξοπλισμό καθώς και όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την ασφαλή εναπόθεσή τους.

Εκσκαφές / Επιχώσεις
Ανεξάρτητα από την έκταση του χώρου και το βάθος της εκσκαφής, πραγματοποιούμε πάσης φύσεως επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών και αδρανών υλικών, σεβόμενοι πάντα την μορφολογία του εδάφους.
Υδραυλικά Έργα
Το 2007 αναλάβαμε την κατασκευή του ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ (εκσκαφή και τοποθέτηση 80 χλμ αγωγού από το διυλιστήριο του φράγματος στο διυλιστήριο Ριγανόκαμπου). Ένα τεχνικό – υδραυλικό έργο που βρίσκεται υπό κατασκευή στην Αχαΐα.
Αδρανή Υλικά / Κηπευτικό χώμα
Προμηθεύουμε, παραδίδουμε και διαχειριζόμαστε αδρανή υλικά και κηπευτικό χώμα τόσο στα έργα που αναλαμβάνουμε, όσο και σε κάθε πελάτη χωριστά.

“Εκτελούμε πάσης φύσεως
χωματουργικές εργασίες”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η επιχείρηση Φιλιόπουλος Αθανάσιος Χωματουργικά ιδρύθηκε το 1986 και εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στα Άνω Συχαινά Πάτρας.


Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η επιχείρησή μας έχει αποκτήσει ένα μεγάλο ιστορικό εμπειρίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αναλαμβάνοντας έργα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και αποκτώντας εξειδίκευση σε κάθε είδους χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές, επιχώσεις, κατεδαφίσεις και έργα υδραυλικά – οδοποιίας.


Ωστόσο, η επιχείρησή μας αναπτύσσεται συνεχώς και αποκτά νέο εξοπλισμό και σύγχρονο εταιρικό στόλο που ανανεώνεται συνεχώς, ώστε να εναρμονίζεται με τις ανάγκες της αγοράς.

Με το σύγχρονο εξοπλισμό και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της, είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα χωματουργικών εργασιών – υπηρεσιών.

Εξοπλισμός

Τσάπα CAT 330

Μηχάνημα βαραίου τύπου ερπυστριοφόρο.

Φορτωτάκια

JCB 190 | CAT 920 | ATLAS

Φορτηγά

Mercedes 3535 | MAN 463 | MAN 422

Φορτηγό

Mercedes 1619

Τσάπα

Μ&Η 6 λαστιχοφόρα

Τσαπάκι

CAT 304.5 ερπυστριοφόρο

Φορτωτής - Εκσκαφέας + Σφυρί

CAT 432D

Εκσκαφέας

O&Η 6.5 λαστιχοφόρα

Φορτωτής

950G2

Συνεργασίες